De gratis en geaccrediteerde e-learning Niet zichtbare beperkingen is vernieuwd

De e-learning Niet zichtbare beperkingen is vernieuwd en verbeterd. De e-learning is bedoeld om aan de hand van vragen en video’s basiskennis op te doen over niet zichtbare beperkingen. Daarnaast leert u hoe u hiermee in uw communicatie rekening kunt houden. De vernieuwde e-learning is duidelijker, meer gebruiksvriendelijk en positiever ingestoken en nog steeds gratis en geaccrediteerd!

In de e-learning gaat het over beperkingen zoals een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of een vorm van autisme. Maar de e-learning kan breder toegepast worden, bijvoorbeeld voor contact met mensen met dementie.

De module is te vinden op www.jeziethetniet.net
De module duurt ongeveer 30 minuten en is toegankelijk op computer, tablet en smartphone. De module is geaccrediteerd door V&VN met één accreditatiepunt.

De e-learning en het overige materiaal zijn een samenwerking van de gemeente Amsterdam, SIGRA, alle lidorganisaties van de Expertisenetwerken, Ben Sajet Centrum en het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Verdiepingstrainingen

Wilt u met collega huisartsen, Ouder- en Kindadviseurs of sociaal pedagogisch hulpverleners meer weten over een bepaald thema? Of missen uw medewerkers kennis over een onderwerp? Geef het door aan het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam. Het netwerk matcht uw aanvraag met een verdiepingstraining van één van de leden.

Neem contact op met de coördinator van het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam via:
info@autisme-amsterdam.nl of 06 58084256.