Overzichtssite voor mensen met autisme, hun omgeving en professionals

Diagnostiek & Behandeling

Home Ik zoek ​Ondersteuning bij autisme Jeugd Diagnostiek & Behandeling

Diagnostiek & Behandeling; Jeugd

Als u hulp en ondersteuning nodig heeft bij het vaststellen van een diagnose, dan kunt u hiervoor terecht bij de onderstaande organisaties.

Door middel van dossieronderzoek, gesprekken, observaties en psychologisch onderzoek kan er bijvoorbeeld een beeld worden gevormd van de cliënt. Ook kan er worden onderzocht welk behandelaanbod het beste bij de cliënt past of wordt er bijvoorbeeld ondersteuning en begeleiding geboden aan naasten van de cliënt.

Organisaties


Amsta

 • Doelgroep:
 • Aanbod:
 • Regio:
 • Bijzonderheden:


 • LVB, VB, EMB, MCG, autisme, ADHD en andere psychiatrische aandoeningen
 • o.a. Specialistische dagbesteding, ambulant specialistisch team, observatie- en behandelgroep
 • Amsterdam
 • Behandel- en expertisecentrum Wijzer

Arkin Jeugd & Gezin

 • Doelgroep:
 • Aanbod:
 • Regio:
 • Bijzonderheden:


 • Kinderen en jongeren tot 23 jaar
 • Specialistische GGz
 • Amsterdam e.o.
 • Ook ouders worden bij de behandeling betrokken

Cordaan

 • Doelgroep:
 • Aanbod:
 • Regio:
 • Bijzonderheden:


 • Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking
 • Breed hulpverleningsaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking, in 1e instantie gericht op inwoners van Amsterdam
De Bascule

 • Doelgroep:
 • Aanbod:
 • Regio:
 • Bijzonderheden:


 • Kinderen/jongeren met autisme, gecombineerd met andere problemen
 • Specialistische jeugdhulp / jeugd GGZ bij complexe of meervoudige problemen
 • Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, M- en Z- Kennemerland, Gooi &Vechtstreek, Haarlemmermeer, West-Friesland, Flevoland
 • Diagnostisch onderzoek, poliklinische behandeling, dag- of deeltijdbehandeling, klinische behandeling, second opinion
Dr. Leo Kannerhuis
 • Doelgroep:
 • Aanbod:
 • Regio:
 • Bijzonderheden:


 • Hoog begaafd - normaal
 • Specialistische hulp gericht op autismespectrumstoornissen
 • Amsterdam e. o.

GGZ inGeest

 • Doelgroep:
 • Aanbod:
 • Regio:
 • Bijzonderheden:


 • Hoog begaafd – normaal – LVB - VB
 • Specialistische hulp / GGZ
 • Amsterdam e.o.
 • F-act team

Lijn5

 • Doelgroep:
 • Aanbod:
 • Regio:
 • Bijzonderheden:


 • Licht verstandelijke beperkingen met gedragsproblematiek
 • Lijn5 is de specialist behandeling van middel tot zware gecombineerde gedrags- en GGZ-problematiek onder jeugdigen
 • Amsterdam, Amstelland en Zaanstreek-Waterland, Haarlemmermeer
 • Hoog gespecialiseerde jeugdbehandeling LVB

Raeger

 • Doelgroep:
 • Aanbod:
 • Regio:
 • Bijzonderheden:


 • Kinderen vanaf 3 jaar
 • Dag- en naschoolse behandeling en begeleiding
 • Amsterdam e.o., Haarlemmermeer, Rotterdam

Spirit

 • Doelgroep:
 • Aanbod:
 • Regio:
 • Bijzonderheden:


 • Hoog begaafd, normaal, lvb
 • Gespecialiseerde hulp
 • Amsterdam e.o.
 • Samenwerking met de Bascule
Spurt
 • Doelgroep:
 • Aanbod:
 • Regio:
 • Bijzonderheden:


 • Kinderen van 4 tot 18, waaronder kinderen met autisme
 • Kinddiagnostiek en begeleiding van kind, ouders en leerkracht op school
 • Amsterdam en randgemeenten
 • Vergoede basis ggz/segment B, via budget passend onderwijs of zelfbetalen

De Ster
Kinderbegeleidingscentrum

 • Doelgroep:
 • Aanbod:
 • Regio:
 • Bijzonderheden: • Kinderen met een beperking waar onder autisme, in de leeftijd van 2 tot en met 17 jaar
 • Dagbehandeling en naschoolse begeleiding.
 • Amsterdam
 • Methodieken: ABA en Geef mij de 5

UvA Minds

 • Doelgroep:
 • Aanbod:
 • Regio:
 • Bijzonderheden:


 • Jeugdigen en jongvolwassenen tot 25 jaar met ASS, hoog en normaal begaafd
 • Specialistische GGZ
 • Amsterdam e.o, Haarlem, Haarlemmermeer, Gooi en Vechtstreek, Utrecht West
 • Wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingen

Viertaal

 • Doelgroep:
 • Aanbod:
 • Regio:
 • Bijzonderheden:


 • Pro. VMBO, HAVO
 • Voor leerlingen met TOS en/of SH en/of ASS
 • Amsterdam
 • Openbaar Voortgezet Speciaal Onderwijs

Visio

 • Doelgroep:
 • Aanbod:
 • Regio:
 • Bijzonderheden:


 • Visuele beperking in combinatie met andere zintuiglijke, motorische of verstandelijke beperkingen of neurologische problematiek
 • Specialistische hulp
 • Noord-Holland, Flevoland en Utrecht


NetwerkInitiatief


Placeholder


Gebouwd door Piipol Piipol logo